تبلیغات
زنگ مدرسه - نمونه سوالات امتحانی مربوط به درس اجتماعی
زنگ مدرسه
زندگی رقص کلمات است... یکی به جرم تفاوت تنهاست و یکی به جرم تنهایی، متفاوت!!!
صفحه نخست         تماس با مدیر         پست الکترونیک        RSS         ATOM

اجتماعی اول راهنمایی

الف – صحیح یا غلط بودن جملات زیررا مشخص کنید( 2 نمره ) صحیح غلط

ما انسان ها موجودات نیازمندی هستیم و نیازهای متفاوتی داریم .

فرزندان در سنین متفاوت نقش های ثابتی را بر عهده می گیرند .

اندیشه های انسان ها در انجام کارهای یکسان متفاوت است .

هیئت های مذهبی جزء گروه ههای دوستی به شمار می آیند .

ب- گزینه صحیح را با علامت ضربدر مشخص کنید ( 2 نمره )

5- احساس مسئولیت داشتن یعنی کاری را که بر عهده گرفته ایم

الف – با علاقه انجام دهیم ب- به موقع انجام دهیم

ج- درست ودلسوزانه انجام دهیم د- همه موارد

6- مشورت یعنی استفاده کردن از

الف فکر واندیشه خود ب- توانا ئیهای دیگران

ج- فکر واندیشه دیگران د- اندیشه خود ودیگران

7- انجمن اسلامی یک گروه ....................... است .

الف – محلی ب- دوستی ج- مذهبی د- سیاسی ومذهبی

8- در تیم های ورزشی کوچک چه کسی نقش رهبر گروه را بر عهده دارد ؟

الف – مربی ب- داور ج- دروازه بان د- کاپیتان

ج- جملات زیررا باکلمات مناسب کامل کنید ( 4 نمره )

9- طفل پس از تغذیه به .......................... پدر ومادر و ایجاد ........................... با آن ها نیاز اساسی دارد .

10- انسان ها در طول زندگی از طریق ................. وتجربیات خود ، توانائی ها و ..................... گونا گونی را کسب می کنند .

11- داشتن برنامه به ما کمک می کند تا کار های خود را .................. انجام دهیم و از کارهای ............... غافل نشویم .

12- گروه محلی با همکاری و ...................... اعضای خود به حل مشکلات .............. اقدام می کنند .

د- به سوالات زیر پاسخ مناسب بدهید .

13- جدائی از خانواده در چه زمان هایی و باچه اهدافی ممکن است صورت بگیرد ؟( 2 مورد ) ( 1 نمره )

14- دو مورد از وظایف ( مادر ) در خانواده عشایری را بنویسید ؟ ( 1 نمره )

15- عمل به نقش را تعریف کنید ؟ ( 1 نمره )

16- چهار مورد از ویژگی های افراد مورد مشورت را بنویسید ؟ ( 1 نمره )

17- برای خانواده ها چه مشکلاتی ممکن است به وجود آید ؟ ( 2 مورد ) ( 1 نمره )

18- کدام یک از رفتار های مادر نشانه ی از خود گذشتگی اوست ؟ ( 2 مورد ) ( 1 نمره )

19- گروه های داوطلبانه به چه گرو ه هایی گفته می شود ؟ ( 1 نمره )

20 – چه مشکلاتی در یک گروه کلاسی ممکن است به وجود آید ؟ ( 2 مورد ) ( 1 نمره )

21- چرا اعضای گروه باید از مقررات خاصی پیروی کنند ؟ ( 1 نمره )

22- مشورت کردن رهبر گروه با اعضای گروه چه فایده هایی دارد ؟ ( 3 مورد ) ( 5/1 نمره )

23- سه ویژگی گروه دوستی را بنویسید ؟ ( 5/1 نمره )

اجتماعی دوم راهنمایی-

گزینه ی صحیح را با علا مت × مشخص کنید.

1-روابط بین اعضا ی گرو ه را چه می نا مند ؟

ا لف) روا بط متقا بل ب ) فعا لیت مشتر ک ج) روا بط یکسو یه د ) هیچ کد ام

2- گرو ه ادا ری به کد ام یک گفته می شود ؟

ا لف) نخستین ب ) دومین ج) خا نواده د ) دو ستا ن

به سؤ ا ل های زیر پا سخ کو تاه بدهید .

3- گروه ها یی که خا نواده ها وظیفه ی رفع نیاز ها را به آن ها سپرده اند ............. 75/.

4- همه کارها یی که ما برای تهیه ی کا لا های مورد نیاز خود انجام می دهیم ؟ ............................ 75/0

5- نام دیگر مبا دله ی کالا با کالا چیست ؟ ................................ 75/0

جا ها ی خا لی را با کلمه ی منا سب کا مل کنید .

6- مهم ترین و ظیفه ی با نک در یا فت ........................ مشتر یان است . 75/.

7- علا قه ی ما به.............................موجب می شود ؛ مانع از آن شویم که دیگران محیط زیست را آلوده کنند 75/

8- حمل ونقل مسافران در خیابان های شهر از وظایف موسسه ی ...............................است . 75/

بوجود آمدن پول در مبادله را در شکل زیر کامل کنید .

مبادله ی ......................................... +مبادله ی...................................................+مشکل مبادله ی ................................................ پیدایش پول

از وظایف ما در مقابل شهرداری 4 مورد را نام ببرید .

کدام یک از مثال های زیرگروه می باشند ؟با علامت ضربدر مشخص کنید.

الف) هوا داران تیم ملی در ورزشگاه آ زادی ب)تیم ورزشی یک محله

ج)کارکنان یک دفتر مسافرتی د)مردم در نوبت ایستاده صف نانوایی

انواع سپرده در بانک ها را فقط نام ببرید .

کشور کالای واسطه ای

تبت

هندوستان

روش های گوناگون انسان ها برای دور کردن زباله ها در گذشته را در 2 مورد نام ببرید .

از انواع خدمات بانک ها 4 مورد را نام ببرید .

از دلایل تشکیل قبیله ها 3 مورد را فقط نام ببرید .

در باره روز طبیعت موارد زیر را پاسخ دهید .

الف)روز طبیعت در کشور مان چه روزی است ؟.........................................................................

ب)علت نام گذاری آن با توجه به چه هدفی است ؟......................................................................

اجتماعی سوم راهنمایی

تفاوت در حکو مت ها به چه چیزی بستگی دارد ؟

1- تاریخ 2- فرهنگ 3- دین 4- همه موارد

ریا ست قوه مجریه بر عهده ی چه کسی است ؟

1- رهبر 2- رئیس جمهور 3- رئیس مجلس 4- وزیر کشور

وظیفه ی اصلی مجلس شورای اسلا می چیست ؟

1- رسیدگی به شکا یا ت 2- رأی اعتماد 3- قا نونگذاری 4- سؤال از وزیران

کدام یک از موارد زیر هنجار دینی است ؟

1- سلام و احوال پرسی 2- رعایت عفت عمومی 3- پذیرا یی از مهمان 4- سه وعده غذا خوردن

ب ) عبا رت های زیر را کا مل کنید .

هدف مشترک همه ی مؤسسا ت ........................................... جا معه است .

به با ید ها و نبا ید هایی که در زندگی روزمره به رفتار ما جهت می دهند ........................................... می گویند

مهمترین رکن حکومت ما ............................. .... است.

مجلس شورای اسلامی و ............................ . . دو رکن قوه ی مقننه هستند.

ج) به سوالات زیر پاسخ دهید (16نمره)

مردم به چند صورت با موسسات سر وکار دارند ؟برای هر کدام یک مثال ذکر کنید .

اگر بین موسسات هماهنگی نباشد مردم با چه مشکلاتی روبرو می شوند .؟

آیا جامعه بدون حکومت می تواند به زندگی خود ادامه دهد ؟چرا؟

قا نون را تعریف کنید ؟

ویژگی های حکو مت الهی را بنو یسید .

قوه ی قضا ئیه چه وظا یفی بر عهده دارد ؟

تفا وت سؤال و استیضا ح را بنو یسید .

چرا نمایندگان مجلس تحقیق و بررسی می کنند؟

رئیس مجلس چه وظیفه ای بر عهده دارد ؟

حکومت ما از نوع ولایت فقیه است ،یعنی چه ؟

برای ایجاد نظم و هماهنگی در جامعه ، مردم وموسسات چه وظایفی را بر عهده دارند ؟

از وظایفی که همه حکومتها بر عهد ه دارند سه مورد را بنویسید .

از کار کرد های قانون در جامعه سه مورد را بنویسید .درباره وبلاگ


مدیر وبلاگ : م طیلانی
نویسندگان
جستجو

آمار وبلاگ
کل بازدید :
بازدید امروز :
بازدید دیروز :
بازدید این ماه :
بازدید ماه قبل :
تعداد نویسندگان :
تعداد کل پست ها :
آخرین بازدید :
آخرین بروز رسانی :
Google

در این وبلاگ
در كل اینترنت
کد جست و جوی گوگل

امارگیر حرفه ای سایت